Tip over bouwgrond betaalbaar. Lees hier meer!

bouwgrondAls u tot de gelukkigen behoort die er in slagen goedkope bouwgrond te kopen om een eigen woning te mogen construeren, mag u in de handjes klappen. Heel wat mensen dromen ervan om weleens een eigen woonhuis te construeren. Echter dat lukt lang niet een ieder want bouwterrein is beperkt en daarnaast merendeels enorm hooggeprijsd. Als u op zoek bent naar bouwgrond, dan is het wel zo handig om op de hoogte te zijn van de ligging in de omgeving waar u bouwgrond zoekt. Deze informatie kunt u onder meer traceren op het web, waardoor u al enig idee krijgt over bedragen, positie, voorwaarden en dergelijke.

De verkoopprijs van bouwterrein


De prijs van bouwgrond varieert heel sterk, waarbij u kunt bedenken aan bouwgrond van 50 euro per vierkante meter tot wel bijna duizend euro per vierkante meter.
• De heffing van bouwgrond zijn allereerst regionaal heel verschillend. In streken in Holland waar bouwterrein heel beperkt is zoals in de dichtbevolkte gebieden, is bouwterrein altijd veel prijziger dan in dunbevolkte streken. Denk hierbij aan het verschil Zuid-Holland versus Groningen.
• Ook speelt de afmeting van de kavel een rol. U betaalt per vierkante meter, dus het mag duidelijk zijn dat een grote kavel duurder is dan een kleine.

Ingeval u echter in een bepaalde wijk een kavel van 300 vierkante meter vergelijkt met een kavel van koopprijs 1200 vierkante meter, dan zal de verkoopprijs per vierkante meter van de grote kavel meestal wat lager zijn.
• Ook het bestemmingsplan speelt een rol. Koopt u bouwland in een villawijk, dan zal de prijs per vierkante meter vaak hoger zijn dan de verkoopprijs in een gewone omgeving.
• De koopprijs van bouwgrond op het land en buiten de bebouwde kom, is meestal lager dan in een gewilde woonomgeving in een dorp of stad.
• Als de grond al bouwrijp is gemaakt, is de koopprijs per vierkante meter hoger dan wanneer u dit zelf nog moet regelen.
• De vorm van het terrein en de positie van de bouwgrond spelen ook een rol. Van een lang smal perceel zal de vierkante meter prijs lager zijn dan van een mooie rechthoek, ook al ligt deze bouwgrond in dezelfde straat. Een tuin op het zuiden is meer gewild dan op het noorden, dus ook dit heeft weleens effect op de koopprijs.

Prijs bouwterrein en opbouwen


goedkope bouwgrondDe koopprijs van de bouwgrond die gevraagd wordt kent u, dus als u er in slaagt een stuk bouwterrein te vinden, dan kunt u nakijken of de koopprijs van het bewuste perceel bouwgrond vergelijkbaar is met percelen in dezelfde omtrek. Doch let ook op de volgende aspecten, want die kunnen als u gaat bouwen nog prijsverhogend werken. Ga gedetailleerd na of de bouwgrond niet verontreinigd is, want als u een goedkoop stuk bouwgrond koopt wat naderhand verontreinigd blijkt te zijn en schoongemaakt moet worden, dan zou u wel eens duurder uit kunnen zijn dan u gedacht had. Vraag bij de bewuste gemeente de bouwvoorschriften na, die kunnen de koopprijs van een te bouwen woning ook hoger maken

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *